Transformatie vastgoed in de stad

Stedelijke vitaliteit vraagt om een transformatie van het vastgoed in de stad. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli, 2016) concludeert dat als de functie en het gebruik van gebouwen veel flexibeler wordt dan nu, er beter kan worden aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanbevelingen van de RLI

Belangrijkste aanbevelingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi, 2016) voor de ontwikkeling van de kracht van de stedelijke regio’s:

  • Zoek naar zinvol alternatief gebruik voor leegstaand (of leeg komend) maatschappelijk vastgoed. Stel het maatschappelijk rendement voorop bij het omgaan met (leegstaand) vastgoed en speel in op maatschappelijke initiatieven die ruimte zoeken.
  • Bied ruimte voor maatschappelijke initiatieven in de stad. Koester aantrekkelijke ontmoetingsplekken in een wijk, omdat zij een belangrijke voorwaarde vormen voor het ontstaan van maatschappelijke initiatieven.
  • Zorg voor een verdere reductie van plancapaciteiten en voor het afwaarderen van privaat vastgoed.
  • Maak op gemeentelijk niveau bestuurlijke keuzes over welke functies en welk gebruik van vastgoed men wel en niet wil toelaten in de stad.
  • Richt de besluitvorming over de rijksvastgoed-portefeuille op de regio en op de maatschappelijke doelen van medeoverheden. Zie de weging van maatschappelijke doelen en financiële opbrengsten als gebiedsgericht maatwerk.
  • Creëer mogelijkheden voor hergebruik van vastgoed door bijvoorbeeld meer flexibiliteit in regelgeving.

Uitkomst OIM-werkconferentie 20 oktober 2016

Op 20 oktober heeft een werkgroep 5 voorstellen geformuleerd om de transformatie naar vastgoed in de stad verder te brengen. Hun voorstellen richten zich op wet- en regelgeving, programmering van activiteiten en governance.

Komende bijeenkomsten transitiegroep

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141570"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer informatie

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de transitiegroep vastgoed in de stad? En bent u
•    al lid van het OIM? Klik dan hierboven op de bijeenkomst en meld u aan (u moet hiervoor inloggen). 
•    nog geen lid van het OIM? Vraag een account aan voor de website van het OIM via info@overlegienm.nl.