Transities

Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) grijpt de kans aan om de transities die essentieel zijn voor onze fysieke leefomgeving te helpen versnellen.

Vijf belangrijke transities

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de volgende transities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd:

  • circulaire economie
  • energietransitie
  • transformatie van vastgoed in de stad
  • verduurzaming landelijk gebied
  • versterking van stedelijke regio’s

Transitiegroepen

Tijdens de OIM-werkconferentie van 20 oktober 2016 hebben OIM-deelnemers een groot aantal voorstellen geformuleerd ter versnelling van de bovenstaande transities. Het OIM gaat hier in de komende periode aan werken in vijf transitiegroepen. Elke transitiegroep werkt toe naar een boodschap voor het nieuwe kabinet. De transitiegroepen bestaan uit enthousiaste deelnemers van de werkconferentie 2016 en OIM-deelnemers die alsnog willen aanhaken. Denk hierbij aan betrokken inwoners van Nederland, initiatiefnemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en beleidsmedewerkers, aangevuld met 'smaakmakers' voor extra inspiratie, kennis en ervaring. De groepen worden begeleid en gefaciliteerd door een secretaris. De voorzitters van het OIM spannen zich in om de boodschappen op de politieke agenda te krijgen.

Komende bijeenkomsten

In januari komen de transitiegroepen voor het eerst bij elkaar. De secretarissen bereiden die bijeenkomsten zo voor dat de groepen vanuit de uitkomsten van de OIM-werkconferentie van 20 oktober een vliegende doorstart kunnen maken. Na de bijeenkomst in januari zijn er nog één of twee sessies voorzien, mogelijk gecombineerd met een werkbezoek. In april of mei zal het OIM de voorstellen aan het nieuwe kabinet aanbieden.

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141558,141564,141570,141566,141568"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Documenten

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"149335,115452"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij één van de vijf transitiegroepen? En bent u
•    al lid van het OIM? Klik dan hierboven op de bijeenkomst van de transitiegroep naar uw keuze en meld u aan (u moet hiervoor inloggen). 
•    nog geen lid van het OIM? Vraag een account aan voor de website van het OIM via info@overlegienm.nl.