Circulaire economie

Het gangbare lineaire model van onze economie (’take-make-use-waste’) is sterk aan vervanging toe omdat dit in de komende decennia zal leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Het behoud en de versterking van het natuurlijk (bodem-, water- en lucht-) ecosysteem is nodig voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat een antwoorden biedt voor deze urgentie is de circulaire economie.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten, componenten en grondstoffen volledige herbruikbaarheidzijn en waarin natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Het is de basis voor betere vraag-aanbod-verhoudingen van grondstoffen in de toekomst. In de circulaire economie zijn ketens gesloten en wordt er optimaal gebruik gemaakt van grondstoffen en reststromen, onder meer door producten en processen circulair te ontwerpen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en de omslag te maken van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering, een proces waarbij het maximale uit elke grondstof wordt gehaald.

Aanbeveling van de RLI

Belangrijkste aanbevelingen van de RLi voor de transitie naar een circulaire economie:

  • Ga uit van eigen kracht en doe het samen.
  • Maak ook als decentrale overheden de transitie naar een circulaire economie.
  • Onderzoek de maatschappelijke effecten voor de verliezers in een circulaire economie.
  • Onderzoek samen met de stakeholders de mogelijkheden van de Rotterdamse haven als circulaire hub (het punt waar het allemaal samenkomt) van Europa.
  • Ontwikkel innovatieve ideeën voor stadslogistiek, servicelogistiek en retourlogistiek.

Uitkomst OIM-werkconferentie 20 oktober

Op 20 oktober hebben een viertal werkgroepen samen 19 voorstellen geformuleerd waarmee de transitie naar een circulaire economie verder kan worden gebracht. Hun voorstellen richten zich op wet- en regelgeving, programmering van activiteiten, fiscale instrumenten, het inkoopbeleid van de overheid en op onderwijs en bewustwording.

Komende bijeenkomsten transitiegroep

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141558"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer informatie

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de transitiegroep circulaire economie? En bent u
•    al lid van het OIM? Klik dan hierboven op de bijeenkomst en meld u aan (u moet hiervoor inloggen). 
•    nog geen lid van het OIM? Vraag een account aan voor de website van het OIM via info@overlegienm.nl.