OFL.café

Wilt u een vraagstuk rond de leefomgeving waarin wij werken, wonen en ons bewegen, verdiepen? OFL.café is een ontmoetingsplek waar rijksambtenaren en maatschappelijke partijen samen nieuwe perspectieven vinden. Voor onderwerpen die rijksoverheid en samenleving niet meer kunnen oplossen met de dingen die ze altijd al deden, en om nieuwe benaderingen vragen. Het OFL organiseert en begeleidt deze bijeenkomsten. 

 

OFL.café; om uw vraagstuk verder te brengen

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, rijksambtenaren en andere geïnteresseerden die werken aan taaie vraagstukken rond de fysieke leefomgeving kunnen terecht bij het OFL.café. Een vraagstuk dat u agendeert, heeft de volgende kenmerken:

  • Een complex vraagstuk op het terrein van de fysieke leefomgeving.
  • Er is een relatie met rijksbeleid en de rijksoverheid.

Het OFL.café is een open bijeenkomst, iedereen die wil meedenken is van harte welkom. Het OFL-secretariaat organiseert en begeleidt de bijeenkomsten. Het secretariaat zet daarbij vernieuwende, passende werkvormen in.

Van U.café naar OFL.café

In 2018 is het OFL een experiment gestart met drie cafés als trefpunt voor veranderaars in Nederland, om met elkaar te leren over sociale innovatie en co-creatie. Deelnemers zijn geholpen en verrast door het resultaat. Bijvoorbeeld een OFL-deelnemer die een vraagstuk rondom Ecodorpen agendeerde.
De naam verandert van U.cafe naar OFL.cafe omdat we een diversiteit aan werkvormen inzetten, naast TheoryU en omdat de fysieke leefomgeving het werkterrein is.

OFL.café in 2019

Vraagstukken verdiepen en verder brengen, netwerken en samen leren zijn onze doelstellingen voor OFL.café. Het secretariaat streeft ernaar altijd rijksambtenaren en maatschappelijke partijen aanwezig te laten zijn. Eventuele signalen kan het secretariaat neerleggen bij politiek of ambtelijk top, of opnemen in de eigen programmering.

Het OFL organiseert drie OFL.café’s in 2019. Wanneer de data bekend zijn, kunt u deze vinden op deze pagina.

Naast fysieke bijeenkomsten biedt het OFL op de website een afgeschermd digitaal platform om met elkaar te praten en informatie uit te wisselen. U kunt zich in de rechterkolom inschrijven voor het ledendomein van het OFL.café om op de hoogte te blijven.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met secretaris Victoria Dekker (rechtsbovenin op deze pagina staan contactgegevens). 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl