Meteorologie en seismologie

De Wet taken meteorologie en seismologie regelt de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie. De wet geeft ook meer duidelijkheid over de rol van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).  

Advies voor verdere beleidsvorming

In het Overleg meteorologie – onderdeel van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) – voeren het KNMI, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en alle betrokken partijen overleg over de Wet taken meteorologie en seismologie. De uitkomsten van dit overleg worden gebruikt voor de verdere beleidsvorming. In het verleden gaven de leden van het overleg onder meer advies over de positie van het KNMI en de conceptwet.

Samenwerking met de markt

In een ministeriële regeling wordt nog verder afgebakend hoe de informatievoorziening over het weer en bodembeweging aan het publiek plaatsvindt. Ook wordt vastgesteld hoe en wanneer tegen kostprijs en onder voorwaarden maatwerkproducten worden geleverd aan andere overheidsorganisaties dan de Rijksoverheid. Uitgangspunt is dat bestaande marktverhoudingen in stand worden gehouden als het KNMI operationele, weergerelateerde producten en diensten levert buiten de Rijksoverheid. Dienstverlening aan decentrale overheden en overheidsbedrijven wordt in principe aan de markt overgelaten.

> Bekijk de Wet taken meteorologie en seismologie (link opent in nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"113586"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Het OFL Meteorologie en Seismologie overleg is betrokken bij de evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie. Deze regeling heeft tot doel de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie, die is vastgelegd in de Wet taken meteorologie en seismologie, nader uit te werken.

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl