Werkprogramma

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op. In dit programma staat welke onderwerpen en processen het OFL ondersteunt of gaat ondersteunen. Klik hier om het werkprogramma 2018-2019 te openen (link opent in een PDF).

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl