Bijeenkomst benoemde leden

Jaarlijks organiseert het OFL een bijeenkomst voor de zogenaamde ‘benoemde leden’ van het OFL. De minister van IenW heeft circa 50 organisaties benoemd waarvan in artikel 7 van de Wet overleg infrastructuur en milieu is beschreven dat zij zich in het Overlegorgaan kunnen laten vertegenwoordigen. In artikel 11 van de Wet staat dat als tenminste 5 van de betrokken organisaties daarom verzoeken, het Overlegorgaan bijeen komt.  Dit betekent dat de benoemde leden gezamenlijk onderwerpen kunnen agenderen voor het OFL.

In 2019 wordt hieraan vorm gegeven met de organisatie van deze bijeenkomst waarin benoemde leden kunnen meedenken over het OFL werkprogramma voor 2019-2020. In de bijeenkomst wordt onderzocht op welke onderwerpen de OFL-leden een gedeelde ambitie hebben om samen met de rijksoverheid aan te werken.

De uitkomst van de bijeenkomst wordt door de OFL-voorzitters meegenomen bij het vaststellen van het definitieve werkprogramma.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl