Werkconferentie: Samen werken aan de toekomst van Nederland

Nederland is een dynamisch land met een hoge levensstandaard en één van de meest concurrerende economieën ter wereld. Internationale ontwikkelingen, ons klimaat, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen verschillende delen van ons land vragen om creatieve en integrale afwegingen en om nieuwe manieren van samenwerking. Daarbij neem je altijd jezelf mee: je karakter, talenten en vaardigheden. 

 

Bent u wethouder, ambtenaar, onderzoeker, initiatiefnemer, opleider, ondernemer, wetenschapper of belangenbehartiger? U bent van harte welkom om tijdens de OIM werkconferentie samen aan de slag te gaan op drie niveaus: de strategische opgave, nieuwe vormen van samenwerking en uw persoonlijke ontwikkeling.

 

De voorziters van het OIM nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse OIM werkconferentie.

 

Wanneer: Donderdag 12 oktober 2017 - 10.00 tot 16.30 uur (aansluitend netwerkborrel)
Waar: Congrescentrum Inn Style, Herenweg 55 in Maarssen

 

Programma
Zoals u gewend bent begeleidt algemeen secretaris OIM Erik Pool u gedurende de dag.
09.30 uur Inloop met koffie en thee
10.00 uur Start plenaire programma
11.15 uur Ronde 1 deelsessies
12.15 uur Lunchpauze (Netwerkplein is geopend)
13.30 uur Ronde 2 deelsessies
14:30 uur Korte pauze/wisseling deelsessies
14.45 uur Ronde 3 deelsessies
15.45 uur Korte pauze
16.00 uur Wrap up
16.30 uur Netwerkborrel

Deelsessies
Tijdens de werkconferentie staat het werken aan de grote opgaven in de fysieke leefomgeving centraal op drie niveaus:

  1. De strategische opgave: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI);
  2. Samenwerking aan een concrete casus in de fysieke leefomgeving;
  3. De persoon: luisteren, reflectie en ontwikkeling.

1. De strategische opgave: de Nationale Omgevingsvisie
Verschillende departementen hebben in de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwikkelen van beleidsopties voor elk van de vier strategische opgaven van de NOVI:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie;
  • Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving;
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon en werkomgeving;
  • Naar een waardevolle leefomgeving.

Aan u wordt gevraagd om te reageren op deze concept beleidsopties. De beleidsopties worden per strategische opgave besproken.

2. Samenwerken aan concrete casus in de fysieke leefomgeving
Tijdens deze deelsessies gaan we in groepen op bijzondere wijze de samenwerking rondom drie casus vormgeven.

Per ronde staat 1 casus centraal (u kunt de casus aanklikken voor meer informatie):
Ronde 1: Samenwerken aan het beheer van de Nederlandse uiterwaarden
Ronde 2: Samenwerken aan ruimtelijke adaptatie in Utrecht
Ronde 3: Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in Friesland

Na opgave voor één of meer sessies krijgt u ca. 1 week van te voren de uitgewerkte casus toegezonden.

3. De persooon: luisteren, reflectie en ontwikkeling
De persoon staat tijdens deze sessies centraal.
U kunt proeven van verschillende manieren om inzicht te krijgen in persoonlijke leervragen en handelsperspectieven in complexe projecten.
Ronde1: In gesprek over transities in complexe projecten
Ronde 2: Casusonderzoek
Ronde 3: Verdieping en reflectie

Gedetailleerd programma
Graag verwijs ik u naar de documentenpagina voor een uitgebreider programma. Hier kunt u meer informatie vinden over de deelsessies zodat u een goede afweging kunt maken welke sessie u wilt volgen.

Netwerkplein
Voor een kopje koffie en de lunch kunt u terecht op het Netwerkplein, maar dat is niet alles. Naast dat deze ruimte bij uitstek geschikt is om met elkaar in gesprek te gaan kunt u hier o.a. informatie vinden over de NOVI en uw OIM profiel aanpassen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link. Hier kunt u tevens aangeven aan welke deelsessies u wilt deelnemen.