Kalender

In deze agenda staan alle activiteiten van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Afspraak
Begin
Einde
Begin: 04-11-2019 om 12:30
Einde: 04-11-2019 om 18:00

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl