Dag van de Participatie

861 keer bekeken 1 reacties

Begin

04-11-2019 om 09:00

Einde

04-11-2019 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op de Dag van de Participatie ontmoeten professionals uit praktijk en wetenschap elkaar rondom participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving.

Deze dag is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De dag biedt een keur aan interactieve workshops, praktische tools, met keynote sprekers vanuit wetenschap en praktijk. Er is zoals gebruikelijk volop gelegenheid om te netwerken. De deelnemers van het OFL zijn van harte uitgenodigd voor deze dag.

Participatie is een multidisciplinair vakgebied met veel invalshoeken, successen en missers. Vragen die op deze dag aan bod komen, zijn: Wat hebben we geleerd van de participatie-ervaringen en onderzoeken? Hoe verschilt participatie in verschillende domeinen en verschillende beleidsfasen? Wat zijn de ervaringen en uitdagingen uit de praktijk en hoe verhouden deze zich tot de inzichten uit de wetenschap?

De dag vindt plaats op een centrale locatie in Nederland. Binnenkort ontvangen de deelnemers van het OFL een uitgebreide uitnodiging.

1  Reacties

Dieter Pientka 08-07-19 om 19:35

Leuk en interessant! Ik kom hier graag naar toe

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl