Minister vraagt het OFL om voorstel Noordzeeoverleg

17-01-2019 363 keer bekeken 0 reacties

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het adviesrapport van de OFL-verkenning voor de Noordzeestrategie 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De minister neemt het advies namens de ministers van LNV, EZK en BZK in beginsel over. Zij vraag het OFL een voorstel te maken om samen met het rijk en stakeholders een Noordzeeoverleg op te zetten onder onafhankelijk voorzitterschap van het OFL. Met als doel het bereiken van een Noordzeeakkoord. Meer informatie is te lezen in de brief aan de Tweede Kamer. Het adviesrapport van het OFL voor de Noordzeestrategie is op de website te vinden, evenals meer informatie over de verkenning.

0  Reacties

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl