Over ons

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het OIM faciliteert de dialoog en organiseert waardevolle interacties tussen de rijksoverheid en alle personen en partijen die actief zijn of invloed hebben op het domein van de fysieke leefomgeving: maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden.

Een belangrijk kenmerk van het OIM is dat elk overleg een onafhankelijke voorzitter heeft. Deze voorzitter creëert een neutrale setting waarin alle deelnemers een gelijkwaardige positie hebben. Perspectieven, emoties, belangen en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden. Het resultaat van een overleg is een bondig rapport met inzichten, dat wordt overhandigd aan de bewindspersonen die het aangaat. Naast formele overleggen organiseert het OIM informele bijeenkomsten. Het overleg is vastgelegd in de Wet overleg infrastructuur en milieu.

> Bekijk de Wet overleg Infrastructuur en Milieu (let op: de link opent in een nieuw venster)

> Ga naar de spelregels van het OIM en de website

Voorzitters

Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de dialoog.
De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Ina Adema
  • Job Cohen
  • Menno Knip
  • Jacques Wallage

Van links naar rechts: Jacques Wallage, Menno Knip, Pieter Jan Biesheuvel. Job Cohen, Ina Adema
Van links naar rechts: Jacques Wallage, Menno Knip, Pieter Jan Biesheuvel, Job Cohen, Ina Adema

Secretariaat

Het OIM beschikt over een eigen secretariaat. De secretarissen zijn de schakel tussen de rijksoverheid en de samenleving. Ze kennen de inhoud van het rijksbeleid op het terrein van infrastructuur en milieu en zijn op de hoogte van de behoeften die leven in het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de deelnemers van het OIM en kunnen ze actief meedenken over een optimale overlegaanpak.

Werkconferentie

Sinds 2015 organiseert het OIM elk jaar een conferentie voor de deelnemers aan het platform. Een belangrijk onderdeel van de conferentie is te werken aan belangrijke thema's op het gebied van infrastructuur en milieu. De conferentie 2017 vindt plaats in oktober. De exacte datum is nog niet bekend.

Deelnemen aan het OIM

Bent u actief op het terrein van infrastructuur en milieu, of vertegenwoordigt u een belang, en wenst u het rijksbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving te beïnvloeden? Dan kunt u zich aanmelden als deelnemer aan het OIM via info@overlegienm.nl.