Nationale Adviesgroep Cabinelucht

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) informeert alle stakeholders over de voortgang van de Europese onderzoeken naar de kwaliteit van de cabinelucht van vliegtuigen. Ook adviseert de NAC de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over of extra onderzoek wenselijk is.

Stakeholders informeren

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderzoeksinstituten en vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. een aantal keer per jaar komt de NAC bij elkaar. Tenminste jaarlijks rapporteert de NAC aan de staatssecretaris.

Cabinelucht schadelijk? 

Sinds enkele jaren wordt internationaal gediscussieerd over de kwaliteit van de cabinelucht in vliegtuigen. Er zouden mogelijk giftige stoffen in cabinelucht aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Momenteel onderzoeken 4 Europese initiatieven verschillende aspecten van het vraagstuk. De staatssecretaris van IenM hecht er belang aan dat alle stakeholders goed worden geïnformeerd over de voortang en de mogelijkheid krijgen om nieuwe ontwikkelingen te agenderen. Daarom heeft ze de Nationale Adviesgroep Cabinelucht ingesteld. 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"114372"},"layout":{"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM. 

> Bekijk relevante documenten