Landelijk afvalbeheerplan 3

In het Landelijk afvalbeheerplan staat het beleid voor afvalbeheer in Nederland. Elke 4 jaar stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een nieuw plan op. Eind 2016 wordt het derde Landelijk afvalbeheerplan opgesteld: LAP3. De ambitie is hierin de omslag te maken naar een circulaire manier van denken en werken. 

Werksessies LAP3

Het ministerie van IenM organiseerde in 2015 3 werksessies voor leden van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Op deze manier consulteerde het maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven voor de totstandkoming van LAP3. Tijdens de werksessies kwamen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kunnen we in LAP3 meer toewerken naar een integraal materialenplan of grondstoffenplan? 
  • Hoe gaan we in LAP3 om met producentenverantwoordelijkheid? 
  • Op welke manieren kan LAP3 innovaties in het afvalbeheer stimuleren? 

De ideeën en suggesties die de leden tijdens de 3 werksessies hebben geopperd, zijn vastgelegd in een gezamenlijk verslag en advies aan de staatssecretaris van het ministerie van IenM. Zij kan dit advies gebruiken bij de verdere beleidsvorming. De planning is om eind 2016 LAP3 definitief vast te stellen. 

Landelijk afvalbeheerplan 2

In het (huidige) Landelijk afvalbeheerplan staat het beleid voor afvalstoffen zoals afgewerkte olie, asbest en afgedankte apparatuur. Het afvalbeheer kent een voorkeursvolgorde: de afvalhiërarchie. Deze voorkeursvolgorde is leidend voor het afvalbeheerbeleid. De afvalhiërarchie ziet er als volgt uit: 

  • voorkomen of beperken
  • voorbereiden voor hergebruik
  • recyclen (vorm van nuttige toepassing)
  • anders nuttig toepassen, bijvoorbeeld energieterugwinning en opvulling van mijnen en groeves
  • veilig verwijderen (verbranden waarbij energieterugwinning niet het belangrijkste doel is en storten)

In het LAP staat voor meer dan 100 afvalstoffen hoe afvalbedrijven deze stoffen moeten verwerken. Zo is recyclen de minimumstandaard voor oud papier en karton. Dit betekent dat bedrijven het niet mogen verbranden om energie op te wekken, maar dat ze er nieuw papier van moeten maken.

> Lees meer over het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (link opent in een nieuw venster)

Geplande bijeenkomsten

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"146512"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM. 

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de agenda en relevante bijeenkomsten