Houtrook & Gezondheid

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag.

Platform Houtrook en Gezondheid

Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.

Voor meer informatie zie www.platformhoutrook.nl (let op, opent in een nieuw venster)

OIM en pakket met oplossingsrichtingen

Onafhankelijk voorzitter Job Cohen zal de leden van het platform gaan begeleiden bij fase 2. Hierin worden de mogelijke oplossingen afgewogen. Uiteindelijk is het streven om samen tot een gedragen pakket aan maatregelen te komen.

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM. 

> Bekijk en meld u aan voor bijeenkomsten

> Bekijk relevante documenten

> Meld u aan voor een werkgroep

> Reageer op verslagen