Duurzaam IenM

Het ministerie van IenM wil het toonbeeld van een duurzame organisatie zijn. Om dit te bereiken ontplooit het ministerie al enkele jaren talloze, duurzame initiatieven. Het ministerie van IenM wil graag van andere organisaties leren, ideeën ophalen in de buitenwereld en vervolgens in juni 2017 haar eigen missie en visie inclusief actieprogramma op het gebied van duurzaamheid vaststellen.

Voorzitter Jacques Wallage overhandigt OIM-rapport aan secretaris-generaal

Op 8 juni heeft voorzitter Jacques Wallage een OIM-rapport over het programma Duurzaam IenM overhandigd aan secretaris generaal Lidewijde Ongering. De secretaris generaal sprak haar waardering uit voor dit advies: “Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop  het OIM een krachtige bijdrage levert aan de versterking van de beleidsontwikkeling van ons ministerie”.   

Expeditie en battle

In april en mei organiseerde het OIM samen met MVO Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een expeditie langs koplopers op het gebied van duurzaamheid. Naast de expeditie organiseerde het OIM ook een battle op het online platform Battle Of Concepts. Young professionals werden uitgedaagd met de volgende vraag: Hoe wordt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) koploper duurzaamheid? Deadline voor het inleveren van ideeën was 7 mei 23:59 uur.

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina's zijn alleen toegankelijk voor het OIM.

> Bekijk de documenten van de expeditie