Onderwerpen

Klik in het overzicht van actuele onderwerpen op een onderwerp voor algemene informatie over het onderwerp en de stand van zaken.

Deelnemen aan het overleg

Wilt u deelnemen aan een overleg over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met het secretariaat van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) via info@overlegienm.nl. U moet namelijk eerst deelnemer worden van het OIM voordat u mee kunt doen.

Het is vervolgens afhankelijk van het onderwerp hoe u hierin kunt participeren. Dit kan bijvoorbeeld een overleg zijn op locatie, maar ook een brainstormsessie of een digitale discussieronde via deze website.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lidmaatschap? Neem dan contact op met het secretariaat van het OIM via info@overlegienm.nl.