Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Denk aan woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. De deelnemers van het OIM denken mee over de inhoud van de wet én over de soepele invoering ervan.

Meedenken over inhoud én soepele invoering van de wet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt in het programma Eenvoudig Beter aan de inhoudelijke totstandkoming van de Omgevingswet. Omdat het een flinke stap van wet naar praktijk is, zijn de gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid zich nu al aan het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Dit gebeurt in het Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. 

> Ga naar de website van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'  (let op: deze link opent in een nieuw venster).

Naast overheden komen ook burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties straks in aanraking met de Omgevingswet. Ook zij zijn al druk aan de slag in hun voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit gebeurt soms zelfstandig en soms in samenwerking met het programma van de overheden.

Dialoogomgeving

Online onderling en met leden van het programma Aan de slag met de Omgevingswet in gesprek gaan over relevante implementatieonderwerpen, dat kan in de dialoogomgeving. De dialoogomgeving is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Overleg Infrastructuur en Milieu.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de dialoogomgeving een gezamenlijke werkruimte is. Er komen onderwerpen online waar u over in gesprek kan gaan, anderzijds roepen wij u op om zelf onderwerpen aan te dragen. Denk aan het agenderen van een onderwerp voor een (fysieke bijeenkomst), het delen van een dilemma, het plaatsen van een oproep om kennis te delen of om samen een werksessie te organiseren. Ook kunt u documenten delen, andere laten bijdragen aan uw product of meeschrijven aan dat van anderen. Eigen activiteiten delen is ook mogelijk. Ten slotte leest u er relevant nieuws over de implementatie.

OIM leden die eerder betrokken zijn bij de Omgevingswet hebben direct toegang tot de dialoogomgeving. Bent u geïnteresseerd maar geen lid van het OIM of niet eerder betrokken bij de Omgevingswet, neem dan contact op met het secretariaat van het OIM via info@overlegienm.nl

> Ga direct naar de dialoogomgeving, alleen toegankelijk voor OIM leden (let op; er opent zich een nieuw venster).

Reageren op AMvB's, aanvullingswetten en Invoeringswet

Naast het OIM worden burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook op andere manieren geconsulteerd over nieuwe voorstellen voor het nieuwe omgevingsrecht in Nederland. Dit gebeurt onder andere via internetconsultaties. Deze consultaties zijn voor iedereen toegankelijk. 

Op dit moment zijn er geen internetconsultaties in het kader van de Omgevingswet. Op de website van internetconsultaties vindt u de eerdere internetconsultaties. 

> Ga direct naar de website van de internetconsulaties  (let op: deze link opent in een nieuw venster).

 

 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"94082"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM.

> Startbijeenkomsten over implementatie
> Bekijk relevante documenten over de totstandkoming van de Omgevingswet
> Bekijk relevante documenten over de implementatie van de Omgevingswet
> Ga naar de dialoogomgeving over de implementatie van de Omgevingswet