Nieuwsberichten

Nieuwsberichten worden nu per e-mail toegestuurd aan leden van het OIM die aangemeld zijn voor het onderwerp 'Autobanden'. Heeft u interesse in het ontvangen van deze berichten? Stuur dan een e-mail naar info@overlegienm.nl onder vermelding van aanmelden overlegienm onderwerp 'Autobanden'.

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl